Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el responsable d’aquest domini web www.calpatoi.cat és CARRERAS REBÉS SL amb CIF B25625518 i C/ Segre, 28, baixos, (25724) Martinet de Cerdanya, Lleida.

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, inscripció 2, full L20653, foli 74, tom 1049. Pot contactar amb el responsable a l’adreça postal indicada, en el formulari web, al telèfon 679234752 o a l’adreça de correu electrònic: info@calpatoi.cat.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI:

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web www.calpatoi.cat que CARRERAS REBÉS S.L posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Usuari: persona que accedeix, navega i participa en els serveis i activitats oferts a través d’aquesta pàgina web.

L’accés i la navegació d’un usuari per aquesta adreça web, implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

 

UTILITZACIÓ DEL WEB. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. TOTS ELS DRETS RESERVATS:

CARRERAS REBÉS S.L, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. A títol enunciatiu; imatges, so, àudio, vídeo, programari, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny. Tots els drets estan reservats.

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, segon paràgraf de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública (inclosa en la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web), amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CARRERAS REBÉS S.L.

L’usuari, es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CARRERAS REBÉS S.L.

Podrà visualitzar els elements del portal, fins i tot imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic destinat per ús personal i privat.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web de CARRERAS REBÉS S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

CARRERAS REBÉS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar malgrat haver adoptat totes les mesures de seguretat tecnològiques necessàries per evitar-ho o minimitzar-lo. A títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal i transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts.

MODIFICACIONS:

CARRERAS REBÉS S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal. Pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la formar en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS DE TERCERS:

En el cas que a www.calpatoi.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CARRERAS REBÉS S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas CARRERAS REBÉS S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, de qualitat, de fiabilitat, d’exactitud, d’amplitud, de veracitat, de validesa i de constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

La inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ:

CARRERAS REBÉS S.L. es reservarà el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS:

CARRERAS REBÉS S.L. denunciarà l’ incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal. Exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en Dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

CARRERAS REBÉS S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades (seran publicades).

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres (degudament publicades).

PROTECCIÓ DE DADES:

CARRERAS REBÉS S.L. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal per tal d’evitar qualsevol alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i en el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari podrà proporcionar als CARRERAS REBÉS S.L. les seves dades de caràcter personal a través dels formularis facilitats en la present web. Aquests formularis incorporen el corresponent text en matèria de protecció de dades d’acord amb la LOPDGDD I A EL RGPD.

Per obtenir més informació, pot accedir a la nostra política de privacitat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Totes les qüestions que se suscitin entre CARRERAS REBÉS S.L. i l’USUARI relatives a l’acompliment, interpretació i validesa de el present Avís legal, es regeixen per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigui previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de el partit judicial corresponent.